3e8.nl

Vwo natuurkunde weblinks

Deze pagina onderhoud ik niet meer regelmatig. Hier en daar zul je linkrot tegen komen. Laatste aanpassing: feb-2018

A Algemene vaardigheden/kennis

Gonio (sinus, cosinus, tangens)

 1. Kahn legt sin, cos, tan (D,E, 4min) uit.
 2. Gonio opgaven (T,E) oefenen I.
 3. Nog meer gonio opgaven (T,E) oefenen-II.

Functies, afgeleiden en integraal

 1. Alle wiskunde (links) die je ooit nodig had.
 2. Online functie differentiator(web-app)
 3. Onderzoek rechte lijnen (web-App)
 4. Hele duidelijk functie onderzoek meer functies tegelijk (web-app) bijv: tan, exp, cirkels enz enz.
 5. Onderzoek de afgeleiden en oppervlak (integaal) (web-App).

Natuurkunde en natuurwetenschappen

 1. Belangrijke natuurkundige ontdekkingen (D,E, 6min).
 2. In natuurwetenschappen hanteer je de wetenschappelijke methode (D,E, 2min).
 3. Ook in de wetenschap zijn er taboe's (D,E, 10min).

Groot- en eenheden, voorvoegsels, wetenschappelijke notatie, periodiek systeem

 1. Wikipedia geeft een overzicht van SI-Stelsel (N).
 2. Afgeleide grootheden (N), volgens wikipedia.
 3. Hoe werk je met voorvoegsels? (D, N, 3min).
 4. Oefenen met eenheden omrekenen (Java-app).
 5. Hulp voor eenheden omrekenen (web-App).
 6. Tien tot de macht x: Wetenschappelijke notatie (D,E, 14min).

Dimensies: ruimte, coördinaten

 1. Kahn over scalar en vector (D,E, 8min).
 2. Eén of meer vectoren (web-App) optellen.
 3. Hoe weten we dat we in een 3D-ruimte leven, door (x,y,z)-coördinaat (D,E,2min)?
 4. Uitgelegd met dagelijks materiaal: tensor (D,E, 13min).
 5. Robert Dijkgraaf legt uit over oneindig (D, 55min).

Temperatuur, atoom, fase, fase-overgang, warmte

 1. Verwarm/koel af een gas en bekijk de fase overgangen (java-App)
 2. Drukverlaging en de extrapolatie naar nul Kelvin (D,E, 6min)
 3. Op weg naar nul Kelvin (D,E, 2min)
 4. Bestaat er een maximum temp? (D,N, 2min)
 5. Kahn over fase-overgangen (D,E, 20min)
 6. Kahn over atoom (D,E, 21min)
 7. Wikipedia legt uit over temperatuur (T,N)
 8. College over warmte, temperatuur en atomen (D,E, 75min) door Richard Muller

Energie, Joule, kWh, eV, vermogen

 1. Verschillende energiesoorten (Java-App).
 2. Onze afhankelijkheid van energie (D,E, 3min).
 3. Energie ve skater in een half-pipe (web-app).
 4. Een nuttig broeikas-effect (Java-app) op temperatuur van de aarde.
 5. De snelheid van energieverbruik is Watt (D,E, 2min).
 6. Energieverbruik van een mens ca. 100 Watt (D,E, 3min).
 7. 3,6 MJ is een kWh (D,E, 13min) met een sommetje uitgelegd.
 8. 4,18 Joule in een calorie (D,E, 14min) met een sommetje.
 9. Op atomaire niveau hanteer je elektronvolt (D,N, 3min).

Veld

 1. Een 2D relief-kaart maken van een veld (java-App) maken; een vectorvoorstelling (web-app) van een veld maken
 2. Denk over een veld (D,E, 3min) als een getallen geplaatst in de ruimte
 3. Vectorveld met actuele windsnelheden in Amerika (web-App)

B Golven

B1 Informatie overdracht

Trilling: Amplitude, frequentie, harmonische trilling, uitwijking, resonantie, F= -Cu

 1. Slinger (web-App) l, m en E bepalen.
 2. Slinger (java-App) u(t), v(t), a(t), E(t) diagrammen.
 3. Trillende veer (java-App) u(t), v(t), a(t), E(t) diagrammen.
 4. Resonantie (web-App): Gedwongen trilling.
 5. Khan legt uit over harmonic motion (D,E, 10min).
 6. Formules bij de harmonic motion (T,E).
 7. u, v, a als functie van de tijd bij een harmonische trilling (F, 0,2min).
 8. Kracht tegengesteld aan uitrekking: wet van Hooke (F, 0,5min).
 9. Wisseling van energiesoorten (F, 0,3min) bij een harmonische trilling.

Lopende-golf, Amplitude, golflengte, golfsnelheid, longitudinaal, transversaal, v=flambda

 1. Voortplantende golf in kralenkoord (java-App)
 2. In een stadion: Wave (F, 2min)
 3. Longitudinale golf (F, 0.2min)
 4. Golven animaties, verschil longitudinaal vs transversaal
 5. Kahn over waves and optics (D,E, 10 x 10min)

Staande golven, grondtoon, boventonen

 1. (Staande) golven in een koord (web-App).
 2. Grondtoon en boventonen (web-App).
 3. Staande golf in een gitaar (web-App).
 4. Zet grondtoon en boventonen en onderzoek de staande golf (java-App).
 5. Staande golven (inleiding) (D,E,10min).
 6. Staande golf (vast-vast/dicht-dicht) (D,E, 10min).
 7. Staande golf (vast-los/dicht/open) (D,E,10min).
 8. Staande golven (T,E) duidelijke animaties.
 9. Harmonic motion (D,E, 10min).
 10. Tacoma bridge (F 6min).
 11. Wat er wel aan de hand was bij de Tacoma bridge (D,E 2min).
 12. Verander het weglengteverschil en onderzoek interferentie (web-App).

Staande golven 2D (geen examenstof, wel leerzaam)

 1. Benaming van de verschillende modes (web-App)
 2. Staande golven in een rond membraan (Java-app)
 3. Staande golven in een vierkant membraan (Java-app) (uitleg over de modes).
 4. Cymatics: Nigel Stanford (5min) demonstreert geluid en staande golven

Interferentie, golfbak

 1. Onderzoek het interferentiepatroon van watergolven, geluid en licht (java-App)
 2. Interferentiepatroon maken (java-App).
 3. Dubbele spleet (licht) (java-App).
 4. Golfbak 2 bronnen (T,E).
 5. Golven (T).

Signalen, oscilloscoop, mV/div, modulatie, Shannon

 1. Analyseer de signalen met de online virtuele osciloscoop (App, adobe shockwave)
 2. Bij amplitude-modulatie (AM) (D,E,2min) pas je de amplitude van het draagsignaal aan

B2 Medische beeldvorming

Kern (atoom) bouw

 1. Bouw zelf (web-App) een atoom.
 2. Nuclear (iphone-App) App voor iPhone om zelf een atoom te bouwen
 3. nucleonen kaart (web-app) gelijk aan BINAS T25B.
 4. A = N + Z, wat is een isotoop? (D,E, 5min).
 5. Atoomkern (D,N, 6min) bestaat uit protonen en neutronen.
 6. Hoe de elementen (E,D, 9 min) ontstaan in het heelal.

Vervalreacties, splijting

 1. Alfa, beta en gamma straling (D,N, 5min).
 2. Neutron -> proton + electron beta-verval (D,E, 5min).
 3. Verval-reeksen (wiki).
 4. Actieve materialen? (D,E, 5min).
 5. Soorten straling (D,N, 9min).
 6. Kernsplijting (D, E, 5 min) en kettingreactie.

Halvering: Halfwaardetijd, radio-datering (C-14-methode)

 1. Halfwaardetijd (html5-App) meten aan 1000 kernen.
 2. Radiodatering (java-App) bepaal de leeftijd van objecten adhv halfwaardetijd.
 3. De tijd waarin het aantal kernen is vervallen: halfwaardetijd (D,E, 6min).
 4. C-14 (D,E, 2min) Halfwaardetijd bepaling.

Dosis, equivalente dosis, geiger-teller

 1. Een geiger-teller (D,E, 2min) telt ioniserende straling
 2. Verschil tussen gray en sievert (T,E)
 3. Wat is een Sievert (D,E, 10min).
 4. Welke dosis (T,E) krijg je als...

Beeldvorming (medisch) MRI, Tomographie (CT, PET)

 1. Wiki: Tomografie is een manier om doorsnedes te fotograferen.
 2. Wikipedia over medische beeldvorming (ENG) en NL.
 3. Niet-nucleaire medische beeldvorming MRI, CT, rontgen infographic II.
 4. Verschillende soorten medische, nucleaire beeldvorming PET, SPECT (D,E, 4min).
 5. Wat doet een medisch radioloog? (D,E, 5min).
 6. De ontdekking van de MRI (D,E, 3min).
 7. Richten van protonen in een mag-veld MRI (D,E, 2min).
 8. Siemens over de geschiedenis van medische beeldvorming (D,E, 5min).

C Beweging en wisselwerking

C1 Kracht en beweging

Beweging, afgelegde weg, afstand, snelheid, verplaatsing, versnelling

 1. De rennende man: maak een (s,t)- en (v,t)- en een (a,t)-diagram (java-App).
 2. Rijdende auto: maak een (s,t)- en (v,t)- en een (a,t)-diagram (java-App) en II (java-App).
 3. Schiet een projectiel (java-App) af en onderzoek de baan.
 4. Onderzoek de afgeleiden en integraal (oppervlak) (web-App).
 5. Afgelegde weg, ook bij versnelde beweging, is opp. onder (v,t)-grafiek (D,N,5min).
 6. Kahn over snelheid en verplaatsing (D,E, 10x10min).
 7. Kahn over versnelde beweging (D,E, 4x10 min).

Val, Vrije val

 1. Felix Baumgartner 35km val (F,10min) met alle data.
 2. Demo recht omhoog gooien en vrije val (F, 1min).
 3. Val met wrijving (web-App)
 4. Parallel: horizontale worp en vrije val (F, 1min).
 5. Vrije val en g (D,E, 8min).
 6. Vrije val op de maan v.e. hamer en veer (F, 3 min).
 7. Vrije val in NASA's luchtledig testkamer (D,E 4min)

Cirkelbeweging

 1. Damien Walters rent een looping (F, 2 min).
 2. Cirkel beweging (web-App) met (x,t)-plot.

Vector, kracht, optellen, resultante

 1. Eén of meer vectoren (web-App) optellen
 2. Een vector kun je op verschillende manieren optellen (F, 1min)
 3. Krachten ontbinden in een waslijn (D,N, 4min)

Krachtsoorten: normaal-, middelpuntzoekende-, veer-, wrijvings-

 1. Ieder oppervlak is ruw: wrijving (web-App).
 2. F = -Cu, massa aan een veer (web-App).
 3. Kahn over normaalkracht (D,E, 8 min).
 4. Kahn over normaalkrachten en een testje (D,E, 5 x 10 min ).
 5. Khan over Fres (D,E, 2 x 10 min).
 6. Motor en de middelpuntzoekende kracht (D,N, 1min).

Newtons wetten, traagheid, versnelling

 1. Kracht, somkracht, wrijving en versnelling I (web-App) en II (java-app).
 2. Schiet de raket (java-App) naar de ruimte
 3. Astronauten in de ISS demonstreren traagheid: Fres= 0; (D,E, 4min).
 4. Astronauten in de ISS demonstreren versnelling: Fres = ma (D,E, 4min).
 5. Astronauten in de ISS demonstreren actie=-reactie: F12 = -F21; (D,E, 4min).
 6. Kahn over drie wetten en een testje (D,E, 5x 10 min).
 7. Kahn over Fres = 0; (D,E, 4x 10 min).
 8. Kahn over Fres = ma (D,E, 10 min).
 9. Kahn over F12 = -F21 (D,E, 2x 10min).

C2 Energie en wisselwerking

Arbeid, energiebehoud, energiebehoud met wrijving

 1. Energiebehoud in een slinger (web-App) Ekin, Epot
 2. Kahn over arbeid en energie (D,E 4x 10min)
 3. Kahn over veerenergie (D,E 10min)
 4. Demo veer: energie omzettingen (F 1min)
 5. Een polsstok-hoogspringer (D,N,2min) zet Ekin om in Ez
 6. Kahn maakt een sommetje energie-omzetten bij val, (D,E 10min)
 7. Kahn over vermogen (D,E 10min)
 8. Behoud van energie en rendement (D,N, 5min)
 9. Kahn over volledige behandeling arbeid en energie, met testje (D,E 13x 10min)

C3 Gravitatie

Gravitatie, g, zwaartekracht

 1. Banen om de zon gravitatie en banen (Java-app).
 2. Manen en planeten laten draaien (Flash-app)om een middelpunt.
 3. Planeten draaien in Keplers ellipsbanen (web-app)
 4. Gravitatiekracht (web-App) op twee lichamen.
 5. Wat is zwaartekracht? (D,E,2min).
 6. Spring door een gat in de aarde (D,N,2min).
 7. Gravitatie, g en G en ruimte (D,E, 9min).
 8. Schiet een kogel rond de aarde: het kanon van Newton (webapp)
 9. Einstein: zwaartekracht vervormt de ruimte, latex trampoline (D,E, 10min).
 10. Alle tijddillatie (infographic) in de film Interstellar (trailer)
 11. Ruimtevoertuigen gebruiken Swing by maneuver (wiki) om snel grotere snelheid te bereiken.

D Lading en Veld

D1 Elektrische systemen

Elektriciteit: Lading, spanning, stroom, (soortelijke) weerstand

 1. Lading bij statische elektriciteit (web-App)
 2. Verplaats de lading op een ballon (web-App) en influentie
 3. Onderzoek hoe de elektronen (java-App) bewegen in een simpel circuit
 4. Onderzoek de soortelijke weerstand (web-App)
 5. De Wet van Ohm (web-App) gedemonstreerd.
 6. Alle eenheden stroom, spanning, A-meter, V-meter, Joule, kWh (D,N, 5min)
 7. Wat doet een weerstand (D,N, 5min).

Schakelingen: serie, parallel, Kirchoff

 1. Stroom/spanning lampje (web-App) simpel.
 2. Variabele weerstand (web-App) simpel.
 3. Een (gelijkspanning)-schakeling bouwen (java-App).
 4. 4x Kirchoff-wet in circuits (D,E,5min).
 5. Opgave serie parallel oplossen (D,E,25 min).

D2 Elektrische en magnetische velden

Elektrisch veld, veldsterkte, condensator, versneller

 1. Elektrisch veld en veldsterkte (web-App)
 2. Elektrisch veldhockey (java-App): schiet de lading in het goal
 3. Schiet elektronen door Thomsons buis (webapp)
 4. Elektrisch veld in een condensator (java-App)
 5. Hoe teken je een elektrisch veld (D,E, 8min)
 6. Op CERN staat op dit de grootste deeltjesversneller de LHC (D,E, 2min)
 7. Wat gebeurt er in de LHC en Atlas-detector (D,E, 2min)
 8. Met c door de LHC (F,E, 2min)

Magnetisch veld

 1. Onderzoek de de richting van een veld rond een draad (html5-App)
 2. Veld in spoel (D,N, 6min).
 3. Veld rond een spoel (F, 0.1min).
 4. Magnetisch veld rond een stroomdraad (F, 0,1min).
 5. Spoel, draad rechter- en linkerhandregel (F,N 12 min).
 6. Voorspelling van zonnewind-storm en de invloed op de magnetosfeer van de aarde (D,E, 3min).
 7. Docu over veranderend magnetische veld vd aarde (F,E, 53min).

Lorentz-kracht, elektromotor

 1. De lorentzkracht (html5-App) gedemonstreerd.
 2. Onderzoek de krachten in een elektromotor (html5-App).
 3. Lorentzkracht F=Bqv (D,N, 8min)
 4. Kracht op draadraam (D,N, 10min)
 5. Simpele electromotor met batterij, magneetje en draad (F1 min).
 6. Rotor in een elektromotor (F, 0.2min)

Inductie: magnetische flux, generator (dynamo), wisselspanning

 1. Beweeg de magneet en laat de lamp branden wet van Faraday (java-App).
 2. Het magnetische lab van Faraday (java-App) met dynamo, staafmagneet, transformator, elektromagneet.
 3. De generator (dynamo) (java-App) wekt spanning op door beweging in een magnetisch veld
 4. Wisselende flux in een draaiende spoel (F,1min).
 5. Wisselstroom opwekken met spoel en magneet: inductie (D,N, 9min).
 6. Verschil en overeenkomst tussen een electromotor en generator (D,E,2min).

E Straling en materie

E1 Eigenschappen van stoffen en materialen

Eigenschappen van materialen, geluidssnelheid, supergeleiding

 1. Afstand tussen atomen bepaalt de geluidssnelheid (D,N, 2min).
 2. Supergeleiding (D,E, 3min) is een electronische fase-verandering.
 3. Electronenstructuur in metalen en halfgeleiders (E, 2min).
 4. Zweven magneten en supergeleiding (D,E, 2min).
 5. Fases, faseovergangen, (niet)/ideaal-gas Intermoleculaire krachten (kahn aca).

Granulaire materialen

 1. Granulaire materialen (D,E,2min) kom je overal tegen.
 2. Eigenschappen granulaire stoffenboven drijven (D,E,3min), bijvoorbeeld in een lawine of vastpakken (D,E,3min) en kracht-kettingen (D,E,4min).
 3. Zandkunstenaar Jim Denevan (site).
 4. Zand strooien (Webapp).

E2 Elektromagnetische straling en materie

EM-spectrum, licht, zwart-lichaam, temperatuur

 1. Wit licht bestaat uit kleuren (web-App).
 2. Hoe zie je kleuren door kleurfilters (web-App).
 3. Trillende lading veroorzaakt EM-straling (web-App).
 4. Maak em-straling (radio-golven) door elektron (web-App) te bewegen.
 5. Straling van een zwart lichaam (web-App) T bepalen (wet van Wien).
 6. Overzicht EM-spectrum (D,N, 3min).
 7. Wikipedia (E) geeft een duidelijk overzicht van het EM-spectrum.
 8. Zwart-lichaam stralers en ster-identificatie (D,E, 9min).
 9. Waarneming van het heelal in verschillende golflengtes Hubble, chandra, Spitzer (D,E, 9min).
 10. Verschuif het filter van de infrarood-camera (webapp)
 11. IR-kijker vs restlichtkijker (nightvision) (F,E, 2min).
 12. Student laat zien wat z'n IR kijker (F,E, 6min) kan.
 13. Zonne protect gezien door een UV-camera (2min) .

Ster, stervorming en -evolutie, zwart-gat

 1. Het Hertzsprung-Russelldiagram (T,N) geeft een overzicht van temperatuur en lichtkracht L (= vermogen P) van sterren.
 2. Nasa over sterevolutie (T,E).
 3. Wiki over sterevolutie (T,N).
 4. Hoe meet je de afstand tot sterren? (D,E, 3min).
 5. Over ca 5Gyr verschroeit de zon (D,E,4min) de aarde.
 6. supernova (D,E,2min).
 7. Gravitatie zorgt dat een supernova een zwartgat (D,E,2min)kan worden.
 8. Fysica van een zwart gat (D,E, 94min) door Susskind.

Exoplaneten

 1. Hoe vind je exoplanten? (D,E, 3min).
 2. Vijf detectiemethodes om exoplaneten (D,E, 7min) te ontdekken.

Leven

 1. Wat is leven (D,E, 8min).
 2. Evolutie (D,E,7min) uitgelegd.
 3. Is er meer leven (D,E,3min) in het heelal?
 4. Waar is het buitenaards leven? Fermi-paradox (D,E, 7min).

E3 Kern- en deeltjesprocessen (keuzeonderwerp)

F Quantumwereld en relativiteit

F1 Quantumwereld

Atoom-modellen, Bohr, Planck

 1. Atoom-modellen Kahn academy.
 2. Spectra, van onder andere waterstof en spectra andere gassen
 3. Thompson, Rutherford, Bohr, Quantum: geschiedenis v.h. atoommodel (D,E,11min).
 4. Bohr's verklaring van H-spectrum: model I (flash), II (web-App), III (java-app) en IV (HTML5-app).
 5. Onderzoek het Bohr, Broglie, Schrödinger waterstof-atoom (java-App).
 6. Waterstof energie-niveaus (T,E).
 7. Onderzoek de invloed van de golflengte op het foto-electrisch effect I (java-App), II (web-app) en III (java-App) en IV (shockwave-App).
 8. Hoe groot is Planck's constante? (E,D, 6min)

Quantum-ideeën

 1. Essentie van de QM: onvoorspelbaar q-bit: Stern-Gerlach (web java-app) experiment.
 2. Is het een golf of is het een deeltje? deel I (D,E, 2min), deel II (D,E, 2min).
 3. Deeltje is ook een golf: Broglie-golflengte (D,E, 7min).
 4. De (in)fameuze dubbele spleet Dr quantum (D,E, 5min) en grafisch (D, 2min).
 5. Electronen bij de dubbele spleet van Tonomura (1min).
 6. Onzekerheidsprincipe van Heisenberg (D,E,2min).
 7. Een quantum deeltje in een doos: doos I (web-app)en specifieke energie-niveau's (E, 1 min)
 8. Hij vond het toch niet zo'n goed idee, Schrödinger en z'n kat (D,E,2min).
 9. Introductie in quantum-physica (D,E, 50min).
 10. Robbert Dijkgraaf in DWDD: allerkleinste (D,N, 52min).

Quantum effecten

 1. Veel quantum uitleg en demo's op quantum made simple (E).
 2. Het verschil tussen fluorescentie en fosforescentie (web-java-app)
 3. Tunneling grafische demo (E, 2min) getekend (E,D, 2min) en uitgelegd (D,E, 7min).
 4. Halfwaardetijd en alfa-tunneling (eng) uit de kern.
 5. Veel superpositie, Mach-Zehnder-interferometer, SG-apparaten, crypografie op QuVis (+20 apps, HTML en flash)

F2 Relativiteitstheorie (keuzeonderwerp)

Speciale relativiteitstheorie, gamma, ruimte-tijd, tweeling

 1. De licht-klok (web-app) in verschillende frames.
 2. Minkowski-ruimte calculator (webapp).
 3. beta gamma calculator (webapp)
 4. c als maximum snelheid (D,N,2min)
 5. Dr quantum in flatland (D,E, 5min)
 6. Gamma en tijddilatatie (D,E, 6min)
 7. Tweeling paradox (D,E, 2min)
 8. verschil algemene en speciale relativiteit (D,E, 7min)
 9. Minkowski-ruimte

Verdieping

Quantum mechanica: Meer!

 1. Q-bit, de essentie van QM, Susskind college (D,E, 100min) lastig, maar zeer de moeite waard.
 2. Essentie van de quantum mechanica: Quantum mechanics and experience van David Albert (T,E) uit 1992. Op het net te vinden als pdf. Over de gedachtes en principes van qm; 220 pagina's, duidelijke plaatjes, zonder heel hoge wiskunde (wel bra-ket-notatie). Als je dit begrijpt, begrijp meer dan menig natuurkundige.

Deeltjes, Higgs, LHC, standaardmodel, veld, quarks.

 1. Korte animatie over geschiedenis van de versneller
 2. Het standaardmodel (D,E,4min) en de LHC-versneller
 3. Het standaardmodel (D,E, 7,in) van deeltjes en krachten
 4. Wat is anti-materie? (D,E, 1min)
 5. Wat is een neutrino (D,E, 12min)
 6. Interacties tussen deeltje kun je beschrijven met Feynmann-diagram (D,E,9m)
 7. Denk aan een (Higgs)-veld (D,E, 2min) als in de ruimte geplaatste getallen
 8. Snel-cursus deeltjes-fysica I (D,E, 12min) & deeltjes-fysica II (D,E, 30min) voor de LHC en Higgs was ontdekt
 9. Leonard Susskind over Higgs-boson (D,E, 70min); college zonder al teveel formules

G Leven en aarde

G1 Biofysica (keuzeonderwerp)

Microbiologie: Bacterie, virus, beweging van E-coli

 1. Overzicht van de microbiologie (D,E, 12min); bacterie, virus, alg, schimmels
 2. Voortbeweging van bacterie dmv zweepstaarten (flagellum) (D,E, 6min)
 3. Uitleg van de zweepstaart-motor (D,E,4min)
 4. Beweging van E-coli bacterien en biased random walk (D,E, 32min, maar in de eerste minuut al duidelijk)
 5. Dna-analyse door een nanoporie (D,E, 3min)
 6. Aminozuur, protein en DNA (D,E, 6min) en rna
 7. Alles over het Human genome project
 8. Met een optisch pincet (2min) een cel verplaatsen
 9. Hoe scheikunde het ontstaan van leven (D,E, 9 min) probeert te verklaren

Biomechanica: Natuurkunde van de mens

 1. Energieverbruik van een mens ca. 100 Watt (D,E,3min)
 2. Na een ongeluk leren lopen met een bionisch been (D,E, 3min)
 3. Beweging van een rennende vrouw (1 min) geprojecteerd op een grid
 4. Lopende robot (2min) rent met 7km/h
 5. Hond's robot Asimo (9 min) kan lopen, mensen ontvangen en rondleiden, praten ...
 6. Werking van het evenwichtsorgaan (D,E, 7min)

Oog, bij-, ver-, oudziend, bril

 1. Onderzoek een ooglens (web-App) met afwijkingen en correcties
 2. Een eenvoudige zelftest kleurenblindheid (web-App)
 3. Doe de pearle zelftest ogen (web-App) om te onderzoeken of je een bril nodig hebt
 4. Doe de Zeiss oog zelftest (web-App)

Nano-technologie

 1. Nanotechnologie en een chip die kan ruiken (D,E,2min)
 2. Nanotechnologie volgens Samsung (D,E,8min)
 3. De schaal en technologie van nanotechnologie (D,E, 7min)
 4. Wet van Moore (D,E, 3min) over kleinere chips
 5. Manipuleren op atoom- en molecuulniveau nanotechnologie (F,E, 30min)

G2 Geofysica (keuzeondewerp)

Aarde, plaat tectoniek

 1. Opbouw en beschrijving van de Aarde (D,E, 8min).
 2. Tectonische platen (afbeelding).
 3. Plaattectoniek (D,N, 3min) uitgelegd adhv een mars en een snickers.
 4. Onder andere met een gravimeter (wiki) bepaal je gravitatie anomalien (W,E) en toegepast op de aarde (GIF-je).
 5. Chicxulub (T,E)-krater en de uitsterving van de dinos.
 6. Onderzoek Plaattectoniek (java-App).

Aardbeving, seismiek

 1. Bekijk live seismogrammen in Utrecht (update iedere 2 minuut) en wereldwijd (IRIS web-app) de aardbevingen sinds ca. 1980.
 2. Vier verschillende seismische golven (T,E).
 3. P-golf (wiki), S-golf (wiki) en de schaduwzone (wiki).
 4. Seismische detectie (D,E, 3min) van (kern) explosies.
 5. Lees welke beveiligingsmaatregelen (T,E) je kunt nemen.
 6. Zelf seimogrammen analyseren (app).

Japan 2011: Megathrust aardbeving & tsunami

 1. Megathrust (wiki) aardbeving bij subductie (wiki).
 2. Tohoku (wiki): de grootste aardbeving (T,E) in Japan.
 3. Japan’s tsunami, How it happened (F,E, 50 min) Op 11min live-beelden van scheurvorming. Documentary 2011 Channel4.
 4. Tsunami overspoelt de rivier (F,E, 20min) in Kesennuma (NB: 38.893795, EL: 141.573443).
 5. Tsunami gaat over de pacifische oceaan (F, 1min).
 6. Verspreiding van radio-isotopen over de indische oceaan (D,E, 3min) 2011 na aardbeving bij Fukushima.

Aarde, maan

 1. Positie van de maan tov de aarde en de fase (web-App) van de maan.
 2. Vanaf de aarde zie je altijd dezelfde kant van de maan (D,E,2min).
 3. De nacht op aarde is elektrisch (D,E, 3min).
 4. Zo ziet een zonsverduistering (D,E, 4min) er uit. Wanneer is er een verduistering in... Amersfoort?
 5. De maan draait in een vlak 5 graden vd aarde en daarom is er maar weinig kans op een zonsverduistering (E 5min).
 6. De 17m meteoor boven de russische oeral (D,E,4min).
 7. Een Toyota die tegen een meteoorinslag (F, 3min) kan.
 8. Stop-motion beelden aarde vanuit ISS (F, 5min).
 9. De galileo satteliet maakte rond 1990 de eerste echte opnames van een roterende aarde.