3e8.nl

Havo natuurkunde weblinks

A Algemene vaardigheden/kennis

Gonio (sinus, cosinus, tangens)

 1. Kahn legt sin, cos, tan (D,E, 4min) uit.
 2. Gonio opgaven (T,E) oefenen I.
 3. Nog meer gonio opgaven (T,E) oefenen-II.

Functies, afgeleiden en integraal

 1. Alle wiskunde (links) die je ooit nodig had.
 2. Online functie differentiator(web-app)
 3. Onderzoek rechte lijnen (web-App)
 4. Hele duidelijk functie onderzoek meer functies tegelijk (web-app) bijv: tan, exp, cirkels enz enz.
 5. Onderzoek de afgeleiden en oppervlak (integaal) (web-App).

Natuurkunde en natuurwetenschappen

 1. Belangrijke natuurkundige ontdekkingen (D,E, 6min).
 2. In natuurwetenschappen hanteer je de wetenschappelijke methode (D,E, 2min).
 3. Ook in de wetenschap zijn er taboe's (D,E, 10min).

Groot- en eenheden, voorvoegsels, wetenschappelijke notatie, periodiek systeem

 1. Wikipedia geeft een overzicht van SI-Stelsel (N).
 2. Afgeleide grootheden (N), volgens wikipedia.
 3. Hoe werk je met voorvoegsels? (D, N, 3min).
 4. Oefenen met eenheden omrekenen (Java-app).
 5. Hulp voor eenheden omrekenen (web-App).
 6. Tien tot de macht x: Wetenschappelijke notatie (D,E, 14min).

Dimensies: ruimte, coördinaten

 1. Kahn over scalar en vector (D,E, 8min).
 2. Eén of meer vectoren (web-App) optellen.
 3. Hoe weten we dat we in een 3D-ruimte leven, door (x,y,z)-coördinaat (D,E,2min)?
 4. Uitgelegd met dagelijks materiaal: tensor (D,E, 13min).
 5. Robert Dijkgraaf legt uit over oneindig (D, 55min).

Energie, Joule, kWh, eV, vermogen

 1. Verschillende energiesoorten (Java-App).
 2. Onze afhankelijkheid van energie (D,E, 3min).
 3. Energie ve skater in een half-pipe (web-app).
 4. Een nuttig broeikas-effect (Java-app) op temperatuur van de aarde.
 5. De snelheid van energieverbruik is Watt (D,E, 2min).
 6. Energieverbruik van een mens ca. 100 Watt (D,E, 3min).
 7. 3,6 MJ is een kWh (D,E, 13min) met een sommetje uitgelegd.
 8. 4,18 Joule in een calorie (D,E, 14min) met een sommetje.
 9. Op atomaire niveau hanteer je elektronvolt (D,N, 3min).

Veld

 1. Een 2D relief-kaart maken van een veld (java-App) maken; een vectorvoorstelling (web-app) van een veld maken
 2. Denk over een veld (D,E, 3min) als een getallen geplaatst in de ruimte
 3. Vectorveld met actuele windsnelheden in Amerika (web-App)

Data-verwerking, (co)variantie, kkw

 1. Een uitleg over correlatie (N)
 2. Uitleg over regressie (N)
 3. Rekenvoorbeeld variantie en standaarddeviatie (E)

B Beeld en geluidstechniek

B1 Informatie overdracht

Geluid, decibel, intensiteit, oor, oscilloscoop mV/div

 1. Toongenerator in de vorm van Fourier (java-app).
 2. Intensiteit en decibel (D,E,10min).
 3. De werking van je oor en haarcellen (D,E, 3min).
 4. Als je ouder wordt hoor je minder (D,E,3min).
 5. Zelf een audiogram maken (web-App) lees goed de gebruiksaanwijzing!
 6. Analyseer de signalen met de online virtuele osciloscoop (App, adobe shockwave)

Trilling: Amplitude, frequentie, harmonische trilling, uitwijking, resonantie, F= -Cu

 1. Slinger (web-App) l, m en E bepalen.
 2. Slinger (java-App) u(t), v(t), a(t), E(t) diagrammen.
 3. Trillende veer (java-App) u(t), v(t), a(t), E(t) diagrammen.
 4. Resonantie (web-App): Gedwongen trilling.
 5. Khan legt uit over harmonic motion (D,E, 10min).
 6. Formules bij de harmonic motion (T,E).
 7. u, v, a als functie van de tijd bij een harmonische trilling (F, 0,2min).
 8. Kracht tegengesteld aan uitrekking: wet van Hooke (F, 0,5min).
 9. Wisseling van energiesoorten (F, 0,3min) bij een harmonische trilling.

Lopende-golf, Amplitude, golflengte, golfsnelheid, longitudinaal, transversaal, v=flambda

 1. Voortplantende golf in kralenkoord (java-App)
 2. In een stadion: Wave (F, 2min)
 3. Longitudinale golf (F, 0.2min)
 4. Golven animaties, verschil longitudinaal vs transversaal
 5. Kahn over waves and optics (D,E, 10 x 10min)

Staande golven, grondtoon, boventonen

 1. (Staande) golven in een koord (web-App).
 2. Grondtoon en boventonen (web-App).
 3. Staande golf in een gitaar (web-App).
 4. Zet grondtoon en boventonen en onderzoek de staande golf (java-App).
 5. Staande golven (inleiding) (D,E,10min).
 6. Staande golf (vast-vast/dicht-dicht) (D,E, 10min).
 7. Staande golf (vast-los/dicht/open) (D,E,10min).
 8. Staande golven (T,E) duidelijke animaties.
 9. Harmonic motion (D,E, 10min).
 10. Tacoma bridge (F 6min).
 11. Wat er wel aan de hand was bij de Tacoma bridge (D,E 2min).
 12. Verander het weglengteverschil en onderzoek interferentie (web-App).

Staande golven 2D (geen examenstof, wel leerzaam)

 1. Benaming van de verschillende modes (web-App)
 2. Staande golven in een rond membraan (Java-app)
 3. Staande golven in een vierkant membraan (Java-app) (uitleg over de modes).
 4. Cymatics: Nigel Stanford (5min) demonstreert geluid en staande golven

EM-spectrum, licht, zwart-lichaam, temperatuur

 1. Wit licht bestaat uit kleuren (web-App).
 2. Hoe zie je kleuren door kleurfilters (web-App).
 3. Trillende lading veroorzaakt EM-straling (web-App).
 4. Maak em-straling (radio-golven) door elektron (web-App) te bewegen.
 5. Straling van een zwart lichaam (web-App) T bepalen (wet van Wien).
 6. Overzicht EM-spectrum (D,N, 3min).
 7. Wikipedia (E) geeft een duidelijk overzicht van het EM-spectrum.
 8. Zwart-lichaam stralers en ster-identificatie (D,E, 9min).
 9. Waarneming van het heelal in verschillende golflengtes Hubble, chandra, Spitzer (D,E, 9min).
 10. Verschuif het filter van de infrarood-camera (webapp)
 11. IR-kijker vs restlichtkijker (nightvision) (F,E, 2min).
 12. Student laat zien wat z'n IR kijker (F,E, 6min) kan.
 13. Zonne protect gezien door een UV-camera (2min) .

Signalen, oscilloscoop, mV/div, modulatie, Shannon

 1. Analyseer de signalen met de online virtuele osciloscoop (App, adobe shockwave)
 2. Bij amplitude-modulatie (AM) (D,E,2min) pas je de amplitude van het draagsignaal aan

B2 Medische beeldvorming

Kern (atoom) bouw

 1. Bouw zelf (web-App) een atoom.
 2. Nuclear (iphone-App) App voor iPhone om zelf een atoom te bouwen
 3. nucleonen kaart (web-app) gelijk aan BINAS T25B.
 4. A = N + Z, wat is een isotoop? (D,E, 5min).
 5. Atoomkern (D,N, 6min) bestaat uit protonen en neutronen.
 6. Hoe de elementen (E,D, 9 min) ontstaan in het heelal.

Vervalreacties, splijting

 1. Alfa, beta en gamma straling (D,N, 5min).
 2. Neutron -> proton + electron beta-verval (D,E, 5min).
 3. Verval-reeksen (wiki).
 4. Actieve materialen? (D,E, 5min).
 5. Soorten straling (D,N, 9min).
 6. Kernsplijting (D, E, 5 min) en kettingreactie.

Halvering: Halfwaardetijd, radio-datering (C-14-methode)

 1. Halfwaardetijd (html5-App) meten aan 1000 kernen.
 2. Radiodatering (java-App) bepaal de leeftijd van objecten adhv halfwaardetijd.
 3. De tijd waarin het aantal kernen is vervallen: halfwaardetijd (D,E, 6min).
 4. C-14 (D,E, 2min) Halfwaardetijd bepaling.

Dosis, equivalente dosis, geiger-teller

 1. Een geiger-teller (D,E, 2min) telt ioniserende straling
 2. Verschil tussen gray en sievert (T,E)
 3. Wat is een Sievert (D,E, 10min).
 4. Welke dosis (T,E) krijg je als...

Beeldvorming (medisch) MRI, Tomographie (CT, PET)

 1. Wiki: Tomografie is een manier om doorsnedes te fotograferen.
 2. Wikipedia over medische beeldvorming (ENG) en NL.
 3. Niet-nucleaire medische beeldvorming MRI, CT, rontgen infographic II.
 4. Verschillende soorten medische, nucleaire beeldvorming PET, SPECT (D,E, 4min).
 5. Wat doet een medisch radioloog? (D,E, 5min).
 6. De ontdekking van de MRI (D,E, 3min).
 7. Richten van protonen in een mag-veld MRI (D,E, 2min).
 8. Siemens over de geschiedenis van medische beeldvorming (D,E, 5min).

B3 Optica (keuzeonderwerp)

Lenzen: Brandpunt, constructiestralen, (lenzen)formule, vergroting, virtueel beeld

 1. De simpelste camera is de gaatjes-camera ofwel de camera obscura (D,E, 2 min)
 2. Lenzen (web-App) v, b, f variëren.
 3. Stralengang brandpunt (web-App) bol, hol lens.
 4. Waves and optics(D,E, 4 X 10min) virtual image, convex (posi) lens, object image height.
 5. Duidelijk wikipedia over lens (T,E).

Oog, bij-, ver-, oudziend, bril

 1. Onderzoek een ooglens (web-App) met afwijkingen en correcties
 2. Een eenvoudige zelftest kleurenblindheid (web-App)
 3. Doe de pearle zelftest ogen (web-App) om te onderzoeken of je een bril nodig hebt
 4. Doe de Zeiss oog zelftest (web-App)

C Beweging en energie

C1 Kracht en beweging

Beweging, afgelegde weg, afstand, snelheid, verplaatsing, versnelling

 1. De rennende man: maak een (s,t)- en (v,t)- en een (a,t)-diagram (java-App).
 2. Rijdende auto: maak een (s,t)- en (v,t)- en een (a,t)-diagram (java-App) en II (java-App).
 3. Schiet een projectiel (java-App) af en onderzoek de baan.
 4. Onderzoek de afgeleiden en integraal (oppervlak) (web-App).
 5. Afgelegde weg, ook bij versnelde beweging, is opp. onder (v,t)-grafiek (D,N,5min).
 6. Kahn over snelheid en verplaatsing (D,E, 10x10min).
 7. Kahn over versnelde beweging (D,E, 4x10 min).

Val, Vrije val

 1. Felix Baumgartner 35km val (F,10min) met alle data.
 2. Demo recht omhoog gooien en vrije val (F, 1min).
 3. Val met wrijving (web-App)
 4. Parallel: horizontale worp en vrije val (F, 1min).
 5. Vrije val en g (D,E, 8min).
 6. Vrije val op de maan v.e. hamer en veer (F, 3 min).
 7. Vrije val in NASA's luchtledig testkamer (D,E 4min)

Cirkelbeweging

 1. Damien Walters rent een looping (F, 2 min).
 2. Cirkel beweging (web-App) met (x,t)-plot.

Krachtsoorten: normaal-, middelpuntzoekende-, veer-, wrijvings-

 1. Ieder oppervlak is ruw: wrijving (web-App).
 2. F = -Cu, massa aan een veer (web-App).
 3. Kahn over normaalkracht (D,E, 8 min).
 4. Kahn over normaalkrachten en een testje (D,E, 5 x 10 min ).
 5. Khan over Fres (D,E, 2 x 10 min).
 6. Motor en de middelpuntzoekende kracht (D,N, 1min).

Vector, kracht, optellen, resultante

 1. Eén of meer vectoren (web-App) optellen
 2. Een vector kun je op verschillende manieren optellen (F, 1min)
 3. Krachten ontbinden in een waslijn (D,N, 4min)

Newtons wetten, traagheid, versnelling

 1. Kracht, somkracht, wrijving en versnelling I (web-App) en II (java-app).
 2. Schiet de raket (java-App) naar de ruimte
 3. Astronauten in de ISS demonstreren traagheid: Fres= 0; (D,E, 4min).
 4. Astronauten in de ISS demonstreren versnelling: Fres = ma (D,E, 4min).
 5. Astronauten in de ISS demonstreren actie=-reactie: F12 = -F21; (D,E, 4min).
 6. Kahn over drie wetten en een testje (D,E, 5x 10 min).
 7. Kahn over Fres = 0; (D,E, 4x 10 min).
 8. Kahn over Fres = ma (D,E, 10 min).
 9. Kahn over F12 = -F21 (D,E, 2x 10min).

Gravitatie, g, zwaartekracht

 1. Banen om de zon gravitatie en banen (Java-app).
 2. Manen en planeten laten draaien (Flash-app)om een middelpunt.
 3. Planeten draaien in Keplers ellipsbanen (web-app)
 4. Gravitatiekracht (web-App) op twee lichamen.
 5. Wat is zwaartekracht? (D,E,2min).
 6. Spring door een gat in de aarde (D,N,2min).
 7. Gravitatie, g en G en ruimte (D,E, 9min).
 8. Schiet een kogel rond de aarde: het kanon van Newton (webapp)
 9. Einstein: zwaartekracht vervormt de ruimte, latex trampoline (D,E, 10min).
 10. Alle tijddillatie (infographic) in de film Interstellar (trailer)
 11. Ruimtevoertuigen gebruiken Swing by maneuver (wiki) om snel grotere snelheid te bereiken.

Moment, hefboom

 1. Simpel hefboompje (web-App).
 2. Tien oefeningen hefboom (web-App) toepassen.
 3. Bedenk zelf een situatie om de wip (java-App) in evenwicht te brengen.
 4. Weegschaal (java-App) oefenen.
 5. Momentenwet (D,N, 8min).

C2 Energieomzetting

Arbeid, energiebehoud, energiebehoud met wrijving

 1. Energiebehoud in een slinger (web-App) Ekin, Epot
 2. Kahn over arbeid en energie (D,E 4x 10min)
 3. Kahn over veerenergie (D,E 10min)
 4. Demo veer: energie omzettingen (F 1min)
 5. Een polsstok-hoogspringer (D,N,2min) zet Ekin om in Ez
 6. Kahn maakt een sommetje energie-omzetten bij val, (D,E 10min)
 7. Kahn over vermogen (D,E 10min)
 8. Behoud van energie en rendement (D,N, 5min)
 9. Kahn over volledige behandeling arbeid en energie, met testje (D,E 13x 10min)

D Materialen

D1 Eigenschappen van stoffen en materialen

Temperatuur, atoom, fase, fase-overgang, warmte

 1. Verwarm/koel af een gas en bekijk de fase overgangen (java-App)
 2. Drukverlaging en de extrapolatie naar nul Kelvin (D,E, 6min)
 3. Op weg naar nul Kelvin (D,E, 2min)
 4. Bestaat er een maximum temp? (D,N, 2min)
 5. Kahn over fase-overgangen (D,E, 20min)
 6. Kahn over atoom (D,E, 21min)
 7. Wikipedia legt uit over temperatuur (T,N)
 8. College over warmte, temperatuur en atomen (D,E, 75min) door Richard Muller

Warmte, soortelijke warmte

 1. Drie vormen van warmtetransport (D,N, 5min)
 2. Q = c m dt uitgelegd: soortelijke warmte (D,N, 8min)
 3. Kahn over soortelijke warmte (D,E, 15min)
 4. Soortelijke warmte, opgave Qop = Qaf (D,N, 8min)

Eigenschappen van materialen, geluidssnelheid, supergeleiding

 1. Afstand tussen atomen bepaalt de geluidssnelheid (D,N, 2min).
 2. Supergeleiding (D,E, 3min) is een electronische fase-verandering.
 3. Electronenstructuur in metalen en halfgeleiders (E, 2min).
 4. Zweven magneten en supergeleiding (D,E, 2min).
 5. Fases, faseovergangen, (niet)/ideaal-gas Intermoleculaire krachten (kahn aca).

Granulaire materialen

 1. Granulaire materialen (D,E,2min) kom je overal tegen.
 2. Eigenschappen granulaire stoffenboven drijven (D,E,3min), bijvoorbeeld in een lawine of vastpakken (D,E,3min) en kracht-kettingen (D,E,4min).
 3. Zandkunstenaar Jim Denevan (site).
 4. Zand strooien (Webapp).

Rek, spanning, elasticiteitsmodules (=Young-modulus), treksterkte

 1. Treksterkte (D,E, 9min) van een materiaal bepalen
 2. Rek, spanning, E (D,N, 10min)

E Aarde en heelal

E1 Zonnestelsel en heelal

Aarde, maan

 1. Positie van de maan tov de aarde en de fase (web-App) van de maan.
 2. Vanaf de aarde zie je altijd dezelfde kant van de maan (D,E,2min).
 3. De nacht op aarde is elektrisch (D,E, 3min).
 4. Zo ziet een zonsverduistering (D,E, 4min) er uit. Wanneer is er een verduistering in... Amersfoort?
 5. De maan draait in een vlak 5 graden vd aarde en daarom is er maar weinig kans op een zonsverduistering (E 5min).
 6. De 17m meteoor boven de russische oeral (D,E,4min).
 7. Een Toyota die tegen een meteoorinslag (F, 3min) kan.
 8. Stop-motion beelden aarde vanuit ISS (F, 5min).
 9. De galileo satteliet maakte rond 1990 de eerste echte opnames van een roterende aarde.

Zonnestelsel, Galileo, meteoor

 1. Laat de zon en planeten draaien om het massa-middelpunt (web-App).
 2. Een tour door het zonnestelsel (D,E, 8min).
 3. Zeer duidelijk en uitgebreide info over het zonnestelsel op wikipedia.
 4. Hoe Galileo de manen van Jupiter (F, 1min) ontdekte.

Ruimtevaart, Maan, Apollo

 1. Zorg ervoor dat de maanlander veilig landt (A).
 2. Om en grote snelheid te behalen, maak gebruik van het swing-by (web-app) principe.
 3. Hoe filmmaker Stanley Kubrick in 1969 dacht dat de ruimtevaart zou zijn in 2001 2001 a space odessey (2min).
 4. Gravity een film (2014) over een ongeluk met de spaceshuttle in de ruimte.
 5. Neil Armstrong (E, 5min) de eerste man op de maan.
 6. Lancering van de space shuttle (F,E, 12min).
 7. Zicht vanaf het mobiel-lanceer-platform op de motoren van de saturnus raket (apollo 11) (D,E,9min).
 8. Documentaire over de aanvankelijk russische voorsprong in de ruimtevaart met de N1-raket (D,E, 50 min).

Satellieten

 1. Een overzicht van satelliet banen (LEO,MEO, HEO) (wiki).
 2. Stop-motion beelden aarde vanuit ISS (F, 5min).
 3. Waar is de ISS nu? kaart met tracker.
 4. Volg de satelliet-komeet Where is rosetta toady (web-App)
 5. Waar is satelliet x, y, z nu? Trackers...
 6. Documentaire over 20 jaar Hubble Space Telescope (HST) (D,E 16min).
 7. Hoe gaan we ruimte-afval opruimen (D,E, 2 min) (ENG: space debris).

Verdieping

Ster, stervorming en -evolutie, zwart-gat

 1. Het Hertzsprung-Russelldiagram (T,N) geeft een overzicht van temperatuur en lichtkracht L (= vermogen P) van sterren.
 2. Nasa over sterevolutie (T,E).
 3. Wiki over sterevolutie (T,N).
 4. Hoe meet je de afstand tot sterren? (D,E, 3min).
 5. Over ca 5Gyr verschroeit de zon (D,E,4min) de aarde.
 6. supernova (D,E,2min).
 7. Gravitatie zorgt dat een supernova een zwartgat (D,E,2min)kan worden.
 8. Fysica van een zwart gat (D,E, 94min) door Susskind.

Heelal, oneindig

 1. Uit- en inzoomen op structuren van quark tot heelal (F,E, 10min) (powers of ten).
 2. De nacht is donker, Olbers paradox.
 3. Sterren tellen in Hubble foto's (A,E).

Oerknal

 1. Hoe hard was de oerknal (D,E,2min).
 2. Wat was er voor de oerknal? (F,E, 12min).
 3. Hoe is het einde (D,E,7min) van het heelal.
 4. Het illustris simulatie (3min) programma simuleert de groei van het heelal vanaf 300 kyr.
 5. De geschiedenis (D,E, 9min) I en II (D,E, 7 min) van heelal.
 6. Het uitdijende heelal en donkere energie (D,E, 2min).
 7. College oerknal (D,N, 51min) door Robbert Dijkgraaf in (DWDD).
 8. College over tijd en groei van het heelal Suskind (D,E, 60min).

E2 Aarde en klimaat (keuzeonderwerp)

Aarde, plaat tectoniek

 1. Opbouw en beschrijving van de Aarde (D,E, 8min).
 2. Tectonische platen (afbeelding).
 3. Plaattectoniek (D,N, 3min) uitgelegd adhv een mars en een snickers.
 4. Onder andere met een gravimeter (wiki) bepaal je gravitatie anomalien (W,E) en toegepast op de aarde (GIF-je).
 5. Chicxulub (T,E)-krater en de uitsterving van de dinos.
 6. Onderzoek Plaattectoniek (java-App).

Gas, wet van Boyle, gaswet, Van der Waals

 1. Temperatuur ve gas (java-App) & snelheidsverdelingen
 2. In een vloeistof verandert de druk (web-App) met de diepte
 3. Meten (p,V,T,n) aan een container met gas (java-App)
 4. Demonstratie van druk (D,E 4min) in een gas aan de hand van dansende kogeltjes
 5. Uitgebreide gaswet voor niet ideaal gas (D,E, 9min).
 6. Gaswet Kahn academy

Weer, tornado, seizoen

 1. Positie van de aarde tov de zon en de seizoenen (web-App).
 2. Beweging rond de zon en de 23,5 graden vd aardas zorgt voor de seizoenen (web-App)
 3. KNMI legt het begrip dauwpunt (N) uit.
 4. Twee docenten demonstreren het coriolis-effect (D,3min) op een soort 'draaimolen'.
 5. Gooi een bal vanuit het centrum van een draaiend voorwerp (webapp)
 6. Wikipedia legt de wet van Buys Ballot (N) uit.
 7. Wikipedia legt uit over klimaatgordels (E).
 8. Ontstaan van tornado's (D,E, 2min).
 9. 10 verschillende wolksoorten (D,N, 7min).

Opwarming, klimaatverandering, ozonlaag

 1. Katrina overstroming (web-app) van New Orleans in 2005.
 2. Extreem weer en klimaat (D,E, 3min).
 3. Klimaatindeling en voorspelling volgens Koppen (E).
 4. Energie-balans (E, 3 min) van de aarde.
 5. Verander de samenstelling van de atmosfeer en onderzoek het broeikas-effect (java-App).
 6. Vijf jaar gemiddelden (1880-2012) van temperatuur op aarde (E,1min).
 7. Opwarming van de aarde (N) staat vast, de oorzaak is echter niet duidelijk.
 8. NASA doet onderzoek aan Ozon-laag (D,E, 5min) en het gat boven Antartica.
 9. Veel uitleg en Apps over opwarming (site).

F Menselijk lichaam (keuzeonderwerp)

Oog, bij-, ver-, oudziend, bril

 1. Onderzoek een ooglens (web-App) met afwijkingen en correcties
 2. Een eenvoudige zelftest kleurenblindheid (web-App)
 3. Doe de pearle zelftest ogen (web-App) om te onderzoeken of je een bril nodig hebt
 4. Doe de Zeiss oog zelftest (web-App)

G Meten en regelen

G1 Gebruik van elektriciteit

Elektriciteit: Lading, spanning, stroom, (soortelijke) weerstand

 1. Lading bij statische elektriciteit (web-App)
 2. Verplaats de lading op een ballon (web-App) en influentie
 3. Onderzoek hoe de elektronen (java-App) bewegen in een simpel circuit
 4. Onderzoek de soortelijke weerstand (web-App)
 5. De Wet van Ohm (web-App) gedemonstreerd.
 6. Alle eenheden stroom, spanning, A-meter, V-meter, Joule, kWh (D,N, 5min)
 7. Wat doet een weerstand (D,N, 5min).

Schakelingen: serie, parallel, Kirchoff

 1. Stroom/spanning lampje (web-App) simpel.
 2. Variabele weerstand (web-App) simpel.
 3. Een (gelijkspanning)-schakeling bouwen (java-App).
 4. 4x Kirchoff-wet in circuits (D,E,5min).
 5. Opgave serie parallel oplossen (D,E,25 min).

Energie-distributie, transformator, hoogspanning, electriciteit grid, hogedruk gasleiding,

 1. Hoe inspecteer je de hogspanningskabel (E, 3min),/a>.
 2. Bp's visie op energieverbruik in de US in 2013 (E, 3min).
 3. BP's visie op energie-consumptie (E, 3min) in de VS in 2035.
 4. Vermogen doorgeven in een transformator (D,E, 5min).
 5. Een smart-grid electriciteits distributie-net (D,E,3min).
 6. Verschillende vormen (topologieën) om een netwerk te construeren (T,E).
 7. Lijst met alle energie-centrales in NL.
 8. Een interactieve netkaart van het electriciteitsgrid van NL (A).
 9. Een globale kaart (want staatsgeheim?) van het gasnetwerk in NL (pdf, 21Mb).

G2 Technische automatisering (keuzeonderwerp)

Automatische systemen, binair, relais, schakelingen

 1. Schakelen met een magneet: relais (web-App).
 2. Twee schakelaars samen in een hotel-schakeling (web-App).
 3. Leer binair tellen (D,N, 8min) en met je vingers (F,2min).
 4. Logische operatoren: AND, OR, NOT (D,E, 9min) en XOR, HALF-ADDER (D,E, 9min).
 5. Hoe maak je een OR, XOR, HALF-ADDER, ADDER (D,E,17min) van domino-stenen; en een domino computer.
 6. Uitleg over een digtale teller adder en half-adder (T,N).
 7. Prezi over meet- stuur- regelsysteem (U,N).
 8. Een transistor (D,E, 9min) is een electronische schakelaar.
 9. Shannons useless machine (F,1min).

Systeembord

 1. Download hier systematic, een systeembord simulatieprogramma (A)
 2. Uitleg en handleiding van het systeembord.
 3. Uitleg over het systeembord deel 1 deel 2.